نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
دکترابوالقاسم لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل:
انتقال 102 بيماربا مشکلات قلبي به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بابل در دي ماه 99
انتقال 102 بيماربا مشکلات قلبي  به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بابل در دي ماه 99
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان اورژانس بابل خبراز انتقال 102 بیمار با مشکلات قلبی  به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط سازمان اورژانس 115بابل در دی ماه 99 راداد.          
به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درشهرستان بابل ، دکترابوالقاسم لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل درمورد عمملکرد سازمان  دردی  ماه  امسال اظهار داشت:اورژانس بابل در دی  ماه امسال در مجموع 1984ماموریت انجام داده است که 898ماموریت آن شهری و 1086ماموریت جاده ای بوده است؛  
وی بیان داشت :از این تعداد  ماموریت هایی که سازمان اورژانس بابل  انجام داده است 887بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند      
لعلی تصریح کرد: در مورد میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان در  دی ماه  بیان داشت برای ماموریت های  شهری 7دقیقه و برای ماموریتهای جاده ای 12دقیقه بوده است.         
وی افرود:در این  ماه سازمان اورژانس بابل 318 ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد  ماموریت تصادفی 135تصادفی شهری و183تصادفی هم جاده ای بوده است .           
رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان  اورژانس  پیش بیمارستانی  بابل در دی  ماه سال 99بود، ماموریت های قلبی  با 102مورد و ماموریت های تنفسی با 93 مورد و ماموریت مسمومیت با 53مورد بوده است.        
دکتر لعلی گفت :در دی ماه  امسال، 7623بار تلفن های اورژانس 115 به صدا در امد که از این تعداد متاسفانه 466مورد مزاحمت بوده است.  
2 بهمن 1399 - 02:12:20 ب.ظ
AryaNews.com ©