نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
طهمورث لاهوتی اشکوری:
رشد صنايع کوچک در گرو حمايت ويژه
رشد صنايع کوچک در گرو حمايت ويژه
خبرگزاری آریا- مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: رشد و توسعه روز افزون صنایع کوچک و متوسط در کشور مستلزم حمایت و توجه ویژه است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، طهمورث لاهوتی اشکوری افزود: تعریف صنایع کوچک در کشورهای مختلف مبتنی بر شاخص های متفاوت اما شاخصی که در ایران ملاک عمل قرار گرفته تعداد نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی است.
وی اظهارداشت: طبق تعاریف داخلی واحدهای دارای تا 10 نفر نیروی کار به عنوان «واحد خرد»، واحدهای دارای 10 تا 50 نفر نیروی کار به عنوان «واحد کوچک»، واحدهای دارای 50 تا 100 نیروی کار به عنوان «واحد متوسط» وواحدهای دارای 100 نفر به بالا نیروی کار به عنوان «واحد بزرگ» تلقی می شود.
مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: نکته قابل اهمیت و توجهی که می تواند به عنوان عامل رشد صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد اینکه در تعاریف تفاوت هایی بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ قائل اما در قوانین و مقررات و حمایت ها هیچ تفاوتی بین واحد صنعتی خرد، کوچک، متوسط و همچنین واحدهای بزرگ وجود ندارد یعنی همه واحدها با نگاه یکسان حمایت می شوند.
وی افزود: اگر صنایع کوچک و متوسط در کشور بخواهند رشد و توسعه پیدا کنند باید به یقین در حوزه دستگاه های خدمات رسان، حوزه حمایتی و همینطور قوانین بانکی و تامین مالی تفاوت های برای واحدها قائل شد چرا که شکل، ساختار و نوع فعالیت این واحدها با صنایع بزرگ متفاوت است.
لاهوتی اشکوری اظهارداشت: صنایع کوچک و متوسط از مزیت های مثبت و منفی زیادی برخوردارند که از مزیت های مثبت این واحدها می توان به بهره برداری سریع و زودهنگام، قدرت انعطاف پذیری بالا، اشتغال افزایی قابل توجه، قدرت بالای تغییر و تحول در شرایط مختلف اقتصادی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
وی گفت: این دسته از صنایع به رغم برخورداری از مزیت های مثبت فراوان متاسفانه بسیار شکننده هستند یعنی در پیچ و تاب های شرایط اقتصادی و فراز و نشیب ارزش های پولی بسیار آسیب پذیر می شوند.
مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: وقتی روابط بین المللی در حوزه تجاری دچار مشکل می شود به یقین این واحدها با مشکلاتی رو به رو خواهند شد چرا که بازار، قدرت و توانمندی تولید وهمچنین منابع مالی در اختیار آنان بسیار محدود است.

22 مرداد 1398 - 05:41:48 ب.ظ
AryaNews.com ©