نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
شهردار منطقه 20:
بن بستي براي نگاه توسعه اي در شهرري نداريم/ تدوين برنامه راهبردي منطقه 20 با رويکرد افزايش رضايتمندي شهروندان
بن بستي براي نگاه توسعه اي در شهرري نداريم/ تدوين برنامه راهبردي منطقه 20 با رويکرد افزايش رضايتمندي شهروندان

خبرگزاري آريا- شهردار منطقه 20 در جلسه شوراي معاونين و مديران منطقه گفت: تفاوت ري با ديگر مناطق شهر تهران اين است که هويت شهري جداگانه ري باعث مي شود که در مناسبت هاي مختلف استقلال داشته باشد و پايگاهي همچون حرم حضرت عبدالعظيم (ع) باعث شده است خيل عظيمي از شهروندان در اين منطقه حضور بيابند که اين مسئله مستلزم خدمات رساني ويژه به آنها است.
به گزارش خبرگزاري آريا از ري، فرهاد افشار در اين خصوص افزود: در ديگر مناطق خدمات رساني ويژه در مناسبت ها از طريق سازمانها و ستادهاي شهر تهران پشتيباني مي شود که شهرداري منطقه 20 به واسطه قرار گرفتن در پهنه جنوبي شهر تهران و عدم آگاهي مديران بالادستي از موقعيت ويژه، شهرري از اين مزايا برخوردار نيست و بار انجام مراسم در مناسبتهاي ويژه با اين حجم جمعيت به دوش منطقه است.
وي گفت: اميدواريم با برجسته کردن فعاليتهاي جاري در منطقه جايگاه ويژه اي براي شهرداري منطقه 20 لحاظ کنيم و به تبع آن امکانات ويژه در اختيار منطقه قرار گيرد تا در مناسبتها خدمات بهتري به شهروندان ارائه شود.
صرفه جويي و مديريت منابع در اولويت فعاليت هاي شهري
افشار با بيان اينکه مديريت در شرايط کنوني کشور نيازمند نگاه خاصي از سوي مديران شهرداري به عنوان سازمان اجرايي است، افزود: يکي از موارد مهم کنوني کشور بحث صرفه جويي است که اين مسئله از تدابير مهم شهردار تهران نير محسوب مي شود و در شرايط حاکم نيز نيازمند توجه ويژه به اين مسئله است.
وي افزود: تدابير اتخاذ شده در حوزه هاي مختلف تاثير مهمي در مديريت هزينه مجموعه شهرداري منطقه 20 خواهد داشت و کاهش مصرف انرژي و تعيين الگوي مصرف در حوزه هاي محيط زيست و فضاي سبز از نمونه هاي بارز در مديريت مصرف منابع هستند که بايستي مديريت شود.
احصاء نقطه نظرات شهروندان در خصوص عملکرد مديريت شهري
افشار در ادامه تزريق اميد در جامعه را حائز اهميت عنوان کرد و افزود: تزريق اميد با ارائه خدمات خوب و ايجاد سلامت و تصوير مثبت در جامعه و جلب رضايت شهروندان امکانپذير مي شود که بايد برنامه هاي اين مجموعه را با اين محوريت به اجرا  درآوريم.
افشار با اشاره به اينکه با تمام خدماتي که توسط مديريت شهري به مردم ارائه مي شود همچنان مردم از رضايتمندي نسبي برخوردار نيستند، افزود: اطلاع شهروندان از جزئيات برنامه ها و پروژه هاي شهري به همراه اعتباراتي که براي اين برنامه ها لحاظ شده است در رفع اين نارضايتي موثر است، چرا که اين نارضايتي در اثر عدم اطلاع درست آنها از مجموعه فعاليتهايي که در حال انجام است ايجاد شده است.
وي تعيين شاخص هاي رضايتمندي شهروندان از مجموعه فعاليتهاي مديريت شهري را در دستور کار قرار داد و گفت: پس از شناخت درست نيازهاي مد نظر شهروندان مي توان با طراحي پرسشنامه به نتيجه درستي از سطح رضايتمندي جامعه شهري رسيد.
تدوين برنامه راهبردي منطقه 20 با رويکرد افزايش رضايتمندي شهروندان
شهردار منطقه 20 اطلاع رساني رويکرد کلان و سياستهاي جاري در مديريت شهري منطقه 20 را در دستور کار قرار داد و بر احصاء بازخورد نقطه نظرات شهروندان در خصوص عملکرد شهرداري تاکيد کرد.
افشار اظهار داشت: برنامه عملياتي و راهبردي منطقه 20 که در سال گذشته با حضور شهردار تهران رونمايي شد با لحاظ تمام محدوديت هاي منابع و اعتباري که در حال حاضر تمامي دستگاه ها با آن مواجه است تنظيم شده است.
وي افزود: اطلاع مردم از ريز پروژه هاي تدوين شده در اين برنامه موجب رضايتمندي آنها از عملکرد شهرداري خواهد شد، چرا که با وجود کمبود منابع مالي همچنان نگاه توسعه اي به فعاليت هاي جاري شده است.
رصد لحظه اي فعاليت هاي امور شهري در راستاي ارتقاء کيفيت خدمات به شهروندان
افشار در ادامه به ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان تاکيد کرد و افزود: بايد از نگاه لحظه اي به امور جاري در مديريت شهري بپرهيزيم و براي تمامي فعاليت ها ارزيابي و اقدامات اصلاحي را جاري و ساري کنيم تا فرايند و چرخه مديريت به معناي درست در روند کار عملياتي شود.
وي گفت: فعاليتهاي شهرداري تنوع و گستردگي فراواني دارد به همين منظور براي افزايش کيفيت اين خدمات بايستي رصد تمامي مجموعه اقدامات هر لحظه توسط ناظران و مديران ارشد با استفاده از ابزار و تکنولوژي نوين انجام شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر رصد لحظه اي تمامي فعاليتهاي شهري در هيچ منطقه اي انجام نمي شود و منطقه 20 با دستيابي به اين مهارت مي تواند الگويي براي ديگر مناطق شهر تهران شود.
اجراي طرح جهادي امور شهري در بوستانها به مناسبت شروع فصل تابستان
افشار با اشاره به فرارسيدن فصل تابستان و اوقات فراغت و لزوم ايجاد نشاط در بين شهروندان، اجراي طرح جهادي در بوستانها در قالب رفع معايب عمراني، خاموشي هاي احتمالي، بازپيرايي فضاي سبز و بهسازي مبلمان شهري را با محورين امور شهري منطقه در دستور کار قرار داد.
گشت ميداني مشترک معاونت خدمات شهري و نواحي هفتگانه
شهردار منطقه 20 با اشاره به 6 ناحيه درون شهري منطقه،گفت: بهبود خدمت رساني به شهروندان با ارتقاء گشت ميداني هفتگي مشترک بين معاونت خدمات شهري و نواحي در دستور کار حوزه هاي اجرايي قرار گيرد.
فرهاد افشار تاکيد کرد: با اجراي گشت ميداني زواياي پنهان کار از مديريت بالاتر به دست مي آيد و مسائل مستند خواهد شد و بهبود مستمر صورت مي گيرد و شرايط ارتقاء کيفيت خدمات فراهم و رضايتمندي نسبي شهروندان فراهم خواهد شد.
رونق شب شهر و جاري شدن حيات شبانه در منطقه
وي به جاري شدن حيات شبانه در شهر به ويژه در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: نورپردازي المانهاي شهري در شب بايستي رونق شهر را به خوبي بروز دهد که همين مورد نيز يکي از عواملي است که منتج به رضايتمندي شهروندان مي شود.
دريافت نظرات شهروندان در اولويت برنامه روابط عمومي
شهردار منطقه 20 اظهار داشت: انعکاس خدمات شهرداري منطقه 20 بايد توسط روابط عمومي به درستي انجام شود و علاوه بر اينکه اطلاع رساني از کلان رويکرد و فعاليت هاي منطقه را به مردم منعکس مي کند، بازخوردي از مردم داشته باشد.
فرهاد افشار گفت: بهره مندي از نخبگان محلي، سرمايه هاي اجتماعي محلات، ائمه جماعات و مشارکت آنها براي دريافت نقطه نظرات شهروندان بسيار مهم است و بايد از اين پتانسيل به خوبي استفاده کرد.
وي با بيان اينکه وجود 155 مسجد در منطقه 20 يعني 155 ايستگاه قابل اعتماد که مي تواند در جمع آوري نظر مردمي به خوبي نقش ايفا کند، تاکيد کرد: با جمع آوري نظرات شهروندان مي توانيم به وضعيت منطقه از نگاه مردم دست پيدا کنيم و بکوشيم سطح توقعات شهروندان را از عملکرد شهرداري به حداقل ممکن برسانيم.
وي با اشاره به اينکه پرهيز از نگاه وظيفه گرايانه و تاکيد بر نگاه مديريتي و مسئولانه باعث اثربخشي فعاليتها خواهد شد، افزود: علاوه بر مديريت و اجراي فعاليتها بايستي چالشهاي موجود در روند اجرا را به خوبي احصاء و رفع کرد تا کيفي سازي خدمات خود به خود بروز و ظهور پيدا کند.
وي با اشاره به تغييرات مديريتي در حوزه منابع انساني منطقه و انتظارات پيش رو، آموزش را از مهمترين مسائل اين حوزه عنوان کرد و گفت: اين مهم نيازمند يک بسته آموزشي توسعه مديريتي براي مديران و کارشناسان است به نحوي که اثربخشي اين آموزش ها نمود پيدا کند.
وي با اشاره به اينکه توجه به پرسنل و امور رفاهي بايد مورد توجه قرار گيرد که بالا بردن حس تعلق سازماني از مهمترين پيامدهاي ارائه امور رفاهي است، افزود: گردش نيرو در منطقه 20 پائين است و افزايش مهارتهاي کارشناسي و توانمندسازي پرسنل مي تواند اين عدم گردش نيرو را جبران کند.

22 خرداد 1398 - 12:59:53 ب.ظ
AryaNews.com ©