نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به روزرساني فهرست دريافت کنندگان ارز نيمايي و دولتي
به روزرساني فهرست دريافت کنندگان ارز نيمايي و دولتي
خبرگزاري آريا - به روزرساني فهرست دريافت کنندگان ارز نيمايي و دولتي بانک مرکزي در راستاي شفاف‌سازي و اطلاع رساني عمومي فهرست دريافت کنندگان ارز دولتي و سامانه نيما را به روزرساني و منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، فهرست انتشار يافته حاوي دريافت کنندگان ارز دولتي و نيمايي طي بازه زماني فروردين 1397 تا تاريخ 6 تير ماه 1398 است.
گفتني است اين فهرست شامل اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است که از طريق سامانه نيما ارز دريافت کرده اند.
فهرست دريافت کنندگان ارز بانکي (دولتي - 4200) 8.86 MB - PDF icon اطلاعات اشخاص حقوقي دريافت کننده ارز نيمايي 43.84 MB - PDF icon اطلاعات اشخاص حقيقي دريافت کننده ارز نيمايي 2.45 MB - PDF icon فهرست دريافت کنندگان ارز بانکي (دولتي - 4200) (اکسل) 4.65 MB - اطلاعات اشخاص حقوقي دريافت کننده ارز نيمايي (اکسل) 3.37 MB - اطلاعا اشخاص حقيقي دريافت کننده ارز نيمايي (اکسل) 200 KB -
-->
20 تير 1398 - 06:44:28 ب.ظ
AryaNews.com ©