نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
گام مهم بانک ملت و صندوق ضمانت صادرات ايران براي رونق صادرات
گام مهم بانک ملت و صندوق ضمانت صادرات ايران براي رونق صادرات
خبرگزاري آريا - بانک ملت و صندوق ضمانت صادرات ايران با هدف افزايش سهم صادرات از مجموع تسهيلات اعطايي بانک با پوشش صندوق، معرفي خدمات و محصولات صندوق از سوي بانک و همچنين معرفي مشتريان صادراتي از سوي صندوق به بانک، تفاهمنامه همکاري امضا کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، بر اساس اين تفاهمنامه که به امضاي دکتر محمد بيگدلي مديرعامل بانک ملت و دکتر افروز بهرامي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات رسيد، طرفين در زمينه هاي مختلف به ويژه در راستاي توسعه و رونق صادرات و همچنين امور بازار سهام، با يکديگر همکاري خواهند داشت.
مديرعامل بانک ملت در مراسم امضا و تبادل اين تفاهمنامه، آن را يک تفاهم خوب در راستاي تسهيل امور صادراتي کشور به ويژه در شرايط تحريم خواند و اظهار اميدواري کرد که با عملياتي شدن مفاد اين تفاهمنامه، توليد، صادرات و در نهايت اشتغال کشور بهبود پيدا کند.
دکتر محمد بيگدلي با بيان اين نکته که تجربه کشورهاي صنعتي نشان مي دهد که توسعه از محل رونق توليد صورت گرفته است، يادآور شد: صادرات يکي از مولفه هاي اثرگذار در رونق توليد، است و به عبارت ديگر توليد و صادرات، لازم و ملزوم هم هستند و توليد محصولات با کيفيت، مسير صادرات را هموار مي کند.
وي با تاکيد بر اين نکته که با افزايش صادرات محصولات، توليد نيز جان بيشتري خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ايران از نهادهاي تاثيرگذار در خلق اقتصاد بين الملل است و اميدواريم که تفاهمنامه مذکور باعث رونق توليد، صادرات و اشتغال کشور شود.
مديرعامل بانک ملت، استراتژي اصلي اين بانک را حمايت از توليد و اشتغال عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات، از ابزارهاي مهم در راستاي تحقق اين استراتژي است و اميدواريم که با انعقاد تفاهمنامه با صندوق ضمانت صادرات، گام هاي مثبتي در راستاي افزايش سهم صادرات از تسهيلات بانکي که هم اکنون به شدت پايين است، برداشته شود.
وي اظهار اميدواري کرد که بانک ملت نخستين بانکي باشد که نسبت به افزايش اين نسبت اقدام مي کند و اثرات اين افزايش در رونق توليد و صادرات کشور ديده شود.
دکتر بيگدلي با تاکيد بر اين نکته که تسهيلات پرداختي بايد امر صادرات را تسهيل کند و سختگيري هاي بي مورد در اين زمينه وجود نداشته باشد، اظهار داشت: اميدواريم که با کمک صندوق ضمانت صادرات، مفاد اين تفاهمنامه هرچه سريع تر اجرايي شود و بانک ملت هم بتواند رتبه نخست را در اعطاي تسهيلات به صادرکنندگان به خود اختصاص دهد.
وي در عين حال اعلام کرد که بانک ملت براي ارائه هرگونه کمک در راستاي تسهيلات صادرات آمادگي کامل دارد و محدوديتي در اين زمينه ندارد.
دکتر افروز بهرامي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران هم در سخناني از بانک ملت به عنوان يک بانک بسيار معتبر و بزرگ نام برد و اظهار داشت: مديريت اين بانک در نظام بانکي کشور زبانزد است و ما خوشحاليم که همکاري با اين بانک را شروع کرده ايم و اميدواريم که اجراي اين تفاهمنامه، منشاء خير و برکت براي کشور باشد.
وي با بيان اين نکته که اين تفاهمنامه با دقت و پس از ماه ها کار کارشناسي تدوين شده است، اظهار اميدواري کرد که تفاهمنامه مذکور با دقت هم عملياتي شود و به صادرات کشور کمک کند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، توسعه صادرات را مهم ترين ابزار در اين جنگ اقتصادي خواند و گفت: تحريم ها بيش از هر چيز ديگري، تجارت و صادرات کشور را تحت تاثير قرار داده است بنابراين صادرات، نوک پيکان مقابله با تحريم ها محسوب مي شود.
وي با اشاره به اثرگذاري صندوق ضمانت صادرات ايران در پوشش ريسک هاي سياسي و تجاري صادرکنندگان، ادامه داد: ماموريت صندوق اين است که قراردادهاي صادراتي را بيمه و نگراني صادرکنندگان را از لحاظ برگشت منابع صادراتي، رفع کند.
دکتر بهرامي با تاکيد بر اين نکته که صادرکنندگان به تامين مالي ارزان قيمت نياز دارند، يادآور شد: صندوق ضمانت صادرات با نظام بانکي در اين زمينه همکاري دارد و ضمانتنامه صندوق، از وثايق مورد قبول بانک ها براي ارائه تسهيلات به حساب مي آيد ولي متاسفانه سهم صادرات از مانده تسهيلات بانکي، بسيار ناچيز است.
وي اظهار اميدواري کرد که تفاهمنامه يادشده، به کوتاه کردن فرآيند اعطاي تسهيلات به صادرکنندگان کمک کند و در حوزه تامين منابع مالي آنان به ويژه از طريق ابزارهايي همچون خريد دين، موثر باشد.
بر اساس اين گزارش، سعيد نصري معاون مديرعامل، مسعود نصر اصفهاني و مجيد ابراهيمي مديران امور و علي محمدي مدير شعب منطقه 5تهران بانک ملت و چند تن از مديران ارشد صندوق ضمانت صادرات ايران نيز در مراسم امضا و تبادل اين تفاهمنامه حضور داشتند.

-->
20 تير 1398 - 06:38:12 ب.ظ
AryaNews.com ©