نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
شرکت‌هاي خصوصي سازي شده 6 ماه يکبار بازرسي مي‌شوند
شرکت‌هاي خصوصي سازي شده 6 ماه يکبار بازرسي مي‌شوند
خبرگزاري آريا - عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي عنوان کرد: هر 6ماه يکبار از شرکت‌هاي خصوصي سازي شده بازرسي صورت مي‌گيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، زهره عالي پور گفت: در زماني که واگذاري ها در قالب ردديون دولت انجام مي شد، در آن مقطع نه اهليت و نه قيمت واگذاري مورد توجه قرار نمي گرفت در صورتي که در طي دو سال گذشته 100درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي بوده است.
وي اضافه کرد: تا پيش از دولت تدبير و اميد کمتر از 13درصد از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي بود اما در اين سالها با وجود فشارهاي زياد تمام تلاش خود را کرديم تا 100درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي باشد. در نتيجه در دو سال گذشته 100درصد واگذاري هاي دولت به بخش خصوصي واقعي بوده و اين هجمه سنگين به وجود آمده که قابل بررسي است.
عالي پور گفت: انتقادهاي وارده (البته قابل بررسي) بر سازمان خصوصي سازي تنها مربوط به چند مورد محدود از واگذاري ها است اما وقتي موضوع خصوصي‌سازي به ميان مي آيد، تمامي واگذاري ها زير سوال مي رود.
وي با اشاره به اينکه در واگذاري هاي صورت گرفته نقاط قوت بسيار زياد است افزود: خصوصي سازي يک فرآيند است و موضوع مقاومت هاي اداري و سياسي در تجربه بسياري از کشورها است. مسئولين محلي بايد مراقب باشند که مسائل را چگونه در افواه و افکار عمومي مطرح کنند.
عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: در بيانات رهبر معظم انقلاب نگراني هايي از ناحيه ايشان در خصوص واگذاري ها مطرح شده بود. با توجه به اينکه همزمان برنامه خصوصي سازي با واگذاري هاي بانک، صندوق هاي بازنشستگي و ... همراه شده اين گونه استنباط مي شود همه مربوط به خصوصي سازي هاي دولت است که بايد اين موارد از هم تفکيک شود. در هر صورت اين موضوع منجر به مکاتبات وزارت اقتصاد با دفتر معظم له شده تا بررسي لازم در زمينه هاي مطرح شده صورت گيرد.
وي با اشاره به اينکه مشکلات اقتصادي را نبايد به پاي سازمان خصوصي سازي نوشت، گفت: خصوصي سازي کار تخصصي و بسيار پيچيده است، اما در مقابل هر فردي به خود اجازه مي دهد تا در زمينه واگذاري ها اظهار نظر کند و از فرماندار، استاندار و نمايندگان مجلس مرتب اظهارنظراتي در مورد قيمت گذاري مطرح مي کنند.
همچنين لفظ فساد در واگذاري ها به کار برده مي شود متعاقبا اعلام مي شود که اسناد و مدارک بعدا به دست مي آيد. اين امر موجب تشويش اذهان عمومي مي شود که هم کارگزاران دولتي و هم بخش خصوصي به شدت تحت فشار قرار مي گيرند و لطمه مي خورند.
عالي پور با اشاره به اينکه بابت واگذاري ها و نظارتي که بر آنها مي شود دل نگراني نداريم، اذعان داشت: هر 6ماه يکبار بازرسان خصوصي سازي به شرکت هاي واگذار شده مراجعه کرده و بررسي ها و گزارشات لازم را در اين زمينه تهيه و به اطلاع اعضاي هيات واگذاري مي رسد.
-->
22 خرداد 1398 - 02:34:35 ب.ظ
AryaNews.com ©