نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
بزودي شاهد اتفاقات بزرگي در عرصه بيمه‌هاي زندگي خواهيم بود
بزودي شاهد اتفاقات بزرگي در عرصه بيمه‌هاي زندگي خواهيم بود
خبرگزاري آريا - در آينده نزديک شاهد اتفاقات بزرگي در عرصه بيمه‌هاي زندگي خواهيم بود و ميزان توفيق واحدهاي اجرايي در افزايش سهم بيمه هاي عمر در پرتفوي آنها يکي از اصلي ترين شاخص هاي ارزيابي عملکردشان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري آريا، سيد محمد ناصر مبرقعي عضو هيات مديره بيمه ايران با بيان اين مطلب با اشاره به حسن نيت موسسان و نسلهاي مختلف بيمه ايران، رمز ماندگاري اين شرکت در فراز و فرود اقتصاد کشور را تعهد و تعصب کارکنان شرکت دانست و گفت: فرهنگ سازماني که نزد کارکنان شرکت وجود دارد وجه تمايز اين شرکت نسبت به ساير شرکت هاي بازرگاني شده است.
و‌ي که در کارگاه تخصصي فروش بيمه‌هاي زندگي بيمه ايران در مرکز آموزشي، فرهنگي خزر آباد سخن مي‌گفت، ادامه داد: توسعه بيمه هاي زندگي يکي از استراتژي هاي ضروري مديران ارشد براي شرکت است که در قانون پنج ساله ششم نيز مکلف به اجراي آن شده ايم و از اين رو و مديرعامل و رئيس هيات مديره بيمه ايران، سياست هاي خود را در اين زمينه با فعال ساختن شوراي راهبردي تخصصي ابلاغ کرده است.
عضو هيأت مديره بيمه ايران توجه به موضوعات و دغدغه هاي مطرح شده در جلسه با انجمن صنفي نمايندگان استان مازندران را از جمله برنامه هاي موجود در دستور پيش روي شوراي راهبردي بيمه‌هاي زندگي دانست و داشتن پروتکل، اعتماد به جوانان، آماده به فعاليت در حوزه بيمه‌هاي عمر کنترل و نظارت مشفقانه و حمايتگرانه پرهيز از بازاريابي هيجاني، داشتن حد اعلاي حسن نيت، در معرفي محصول مطابقت عينيت تعهدات مندرج در بيمه نامه با انتظارات بيمه گذار قبل از صدور بيمه نامه، شفافيت و صداقت را از عوامل توسعه پايدار و پيوسته بيمه هاي زندگي برشمرد و افزود: همگي بر اين نکته قائليم که بيمه هاي زندگي از لحاظ مباني فني و اصولي با بيمه هاي غير زندگي تفاوت دارد و بايد با توجه به اين تفاوتها به نتيجه مورد انتظار در اهداف تعيين شده برسيم.
وي خاطرنشان نمود علاوه بر تفکيک ذخاير و حسابهاي مربوط به حق بيمه هاي بيمه هاي عمر در مباحث بهره گيري از منابع مالي اين رشته در بازار مالي بورس هم اقدامات خوبي صورت گرفته است.
-->
22 خرداد 1398 - 02:24:48 ب.ظ
AryaNews.com ©