نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
جهش بزرگ بانک صادرات در مسير سوددهي
جهش بزرگ بانک صادرات در مسير سوددهي
خبرگزاري آريا - عملکرد مالي بانک صادرات ايران با ارتقاي قابل توجهي مواجه شده و اين بانک را براي تحقق «جهش بزرگ» آماده‌تر کرده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، گزارش مالي حسابرسي‌نشده سال مالي ١٣٩٧ بانک صادرات ايران که روز گذشته در سايت کدال منتشر شد، نشان از بهبود عملکرد قابل توجه اين بانک و تحقق وعده‌هاي مديرعامل بانک دارد.
کاهش ٨١ درصدي بدهي بانک صادرات ايران به بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري و افت ٢٣ درصدي بدهي بانک به بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي در کنار افزايش ٥١ درصدي سپرده‌هاي ديداري و ارزان‌قيمت حکايت از تلاش و عزم شبکه بانک صادرات ايران براي خروج از زيان و تحقق دست‌يابي به نقطه سر به سر در آينده نزديک دارد.
تهاتر بيش از ٩٠ هزار ميليارد ريال از مطالبات بانک از دولت با بدهي به بانک مرکزي، تأثير قابل توجهي بر بهبود صورت‌هاي مالي بانک داشته که در کنار افزايش سرمايه ٢٠٣ درصدي اواخر سال ٩٧، موجب خروج کامل بانک از شموليت ماده ١٤١ قانون تجارت را فراهم آورد.
در ١٢ماه منتهي به پايان اسفندماه سال ٩٧، افزايش ١٣٧ درصدي سهم بانک از درآمدهاي مشاع و افزايش ٣١ درصدي درآمدهاي غيرمشاع نيز موجب تقويت چشم‌انداز سودآوي در سال ٩٨ شده است.
با کاهش ٧٩ درصدي زيان اين بانک در ١٢ ماه منتهي به پايان سال ٩٧ نسبت به سال ٩٦، زيان هر سهم بانک صادرات ايران از ٢٠٥ ريال سال ٩٦ به ٤٤ريال کاهش يافت تا وعده مديرعامل در تحقق سودآوري سال ٩٨ را دست‌يافتني‌تر کند.
زيان عملکردي بانک صادرات ايران از رقم ٣٥ هزار و ٨٧٨ ميليارد ريال در سال ٩٦ به هفت هزار و ٦٦٥ ميليارد ريال در سال ٩٧ رسيد و به اين ترتيب حجم اين زيان نسبت به سال قبل به يک پنجم سقوط کرد که نشان از نتايج مثبت و اميدوارکننده برنامه‌هاي مديريت جديد و تلاش کارکنان دارد.
مديرعامل بانک صادرات ايران پيش از اين گفته بود سال ٩٨ سال «جهش بزرگ» براي بانک صادرات ايران است که محوريت آن تسهيل تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با ارائه طرح‌هاي نوين بانکي و خروج کامل از زيان است.
-->
22 خرداد 1398 - 12:55:06 ب.ظ
AryaNews.com ©