نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
کاهش جذابيت پرداخت الکترونيک از طريق گوشي هاي همراه
کاهش جذابيت پرداخت الکترونيک از طريق گوشي هاي همراه
خبرگزاري آريا - ابزارهاي پرداخت موبايلي با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشي هاي همراه و راحتي کار نتوانسته اند سهم قابل توجهي را از بازار پرداخت هاي الکترونيکي به خود اختصاص دهند بطوري که تنها 12.7درصد ابزار و 6درصد ارزش بازار پرداخت الکترونيک کشور را دارند، ارزش تراکنش هاي آنها در ارديبهشت ماه نيز 14دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي در کشور (شاپرک) شامل سه نوع ابزار «ابزار پذيرش اينترنتي»، «ابزار پذيرش موبايلي» و «ابزار پذيرش کارتخوان فروشگاهي» است که فعاليت‌هاي مربوط به «خريد کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خريد شارژ» و «مانده گيري» از طريق آنها انجام مي‌شود.
سهم ابزارهاي 3گانه پرداخت الکترونيک
در ارديبهشت امسال در مجموع 9ميليون 542هزار و 189ابزار فعال مرتبط با شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي وجود داشته که نسبت به فروردين ماه حدود هشت دهم درصد رشد داشته است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر شمار ابزارها، حدود 76.9درصد بازار پرداخت الکترونيک در اختيار کارتخوان هاي فروشگاهي، 10.4درصد در اختيار ابزار پذيرش اينترنتي و 12.7درصد در اختيار ابزار پرداخت موبايلي است.
در حال حاضر هفت ميليون و 338هزار کارتخوان فروشگاهي در کشور فعال است، شمار ابزارهاي پذيريش مالي اينترنتي نيز 992هزار و 546مورد و ابزار پذيرش موبايلي يک ميليون و 211هزار مورد است.
بيشترين سهم تراکنش‌ها در اختيار کارتخوان ها
بر اساس آمار شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي کشور (شاپرک)، کارتخوان فروشگاهي با سهم 87.9درصدي، بيشترين شمار تراکنش‌هاي الکترونيکي را در بين ساير ابزارهاي پذيرش داشته است و ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي به ترتيب در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
ابزارهاي پرداخت موبايلي سهم 6درصد و ابزار پذيرش اينترنتي سهم 5.97درصدي از شمار تراکنش‌هاي الکترونيک را در اختيار دارند.
رشد 10درصدي شمار تراکنش‌هاي اينترنتي
متوسط تراکنش هر ابزار پذيرش شاپرکي در ارديبهشت امسال شامل 225تراکنش است که اين تعداد نسبت به ماه گذشته افزايش 10درصدي را نشان مي‌دهد.
بيشترين افزايش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذيرش اينترنتي است. در ارديبهشت ماه به طور ميانگين تعداد تراکنش‌هاي اينترنتي با افزايش 10.2درصدي از 101تراکنش در فروردين ماه امسال به129تراکنش در ارديبهشت رسيده است.
ميانگين تعداد تراکنش هر ابزار پذيرش موبايلي 108تراکنش است که اين مقدار نسبت به ماه گذشته با افزايش 10.9واحدي همراه بوده است.
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهي نيز با 21.9واحد افزايش نسبت به فروردين 1398به 257تراکنش در ارديبهشت ماه رسيده است.
موبايل‌ها دارنده کمترين ارزش معاملات الکترونيک
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در دوره مورد بررسي تراکنش‌هاي ابزار پذيرش موبايلي به طور متوسط کمترين ارزش ريالي را داشته و ابزار کارتخوان فروشگاهي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
ميانگين مبلغ کارکرد هر ابزار پذيرش اينترنتي در ارديبهشت 1398با کاهش حدود 32ميليون ريالي نسبت به فروردين ماه به 227ميليون ريال رسيده است.
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذيرش موبايلي با رشد 350هزار ريالي به 6ميليون و 860هزار ريال افزايش يافته است.
هر ابزار کارتخوان فروشگاهي نيز 2ميليون و 410هزار ريال افزايش کارکرد را تجربه کرده و به رقم 344ميليون ريال رسيده است.
ميانگين هر تراکنش الکترونيک
بررسي آمار تراکنش‌ها نشان مي‌دهد که ميانگين هر تراکنش توسط ابزار پذيرش اينترنتي در ارديبهشت امسال يک ميليون و 760هزار ريال و متوسط هر تراکنش از طريق ابزار پذيرش موبايلي 60هزار ريال بوده است.
ميانگين مبلغ هر تراکنش توسط کارتخوان هاي فروشگاهي نيز به يک ميليون و 290هزار ريال رسيده است.
کاهش تراکنش‌هاي مالي موبايلي
تعداد تراکنش‌هاي ابزار کارتخوان فروشگاهي در ارديبهشت ماه 1398نسبت به ارديبهشت 1397کاهش 1.4درصدي داشته اما مبلغ تراکنش‌ها 2.3درصد رشد کرده است.
تعداد تراکنشهاي ابزار پذيرش اينترنتي نيز در دوره مورد بررسي افزايش 2.1درصدي را نشان مي‌دهد اما مبلغ اين تراکنش‌ها 2.2درصد کاهش يافته است.
همچنين در دوره مورد بررسي، تعداد تراکنش ابزار پذيرش موبايلي با کاهش هفت دهم درصدي مواجه بوده، مبلغ تراکنش‌هاي موبايلي نيز 14دهم درصد افت داشته است.
دلايل استقبال پايين استفاده از ابزارهاي پرداخت موبايلي
بيشترين سهم بازار تراکنش‌هاي شاپرکي در اختيار ابزار کارتخوان فروشگاهي بوده و پرداخت از طريق موبايل، کمترين سهم را به خود اختصاص داده است.
محدوديت انجام تراکنش بر روي ابزار پذيرش موبايلي، تعداد بالاي ابزار کارتخوان فروشگاهي و فراگير بودن آنها، عدم نياز اين کارتخوان ها به تجهيزات مکمل ديگر نظير کامپيوتر يا گوشي موبايل از جمله مهم‌ترين عوامل سهم بالاي کارتخوان هاي فروشگاهي در پرداخت‌هاي الکترونيک و سهم پايين ابزارهاي موبايلي به شمار مي‌رود.
براي استفاده از ابزار پذيرش اينترنتي به بستر اينترنتي امن و در استفاده از ابزار پذيرش موبايل به وجود دستگاه گوشي تلفن همراه نياز است که امکان دارد هنگام خريد در دسترس همگان قرار نداشته باشد.
-->
22 خرداد 1398 - 12:15:49 ب.ظ
AryaNews.com ©