نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
آيين‌نامه اصلاحي قانون چک به شوراي پول و اعتبار رفت
آيين‌نامه اصلاحي قانون چک به شوراي پول و اعتبار رفت
خبرگزاري آريا - پيش‌نويس اصلاح شده آيين‌نامه اجرايي قانون چک در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مصوب شد و براي تصويب همزمان به ستاد سران قوا، مجلس و شوراي پول و اعتبار و تامين فرستاد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، نشست بررسي آيين‌نامه اجرايي قانون چک و تعيين تکليف باز پرداخت وجوه اداره شده با حضور وزير صنعت، معدن، تجارت، معاون امور صنايع اين وزارتخانه و اعضاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد برگزار شد. در اين نشست آيين نامه اجرايي قانون چک بررسي و پس از آن پيش نويس اصلاح شده در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مصوب شد و براي تصويب همزمان به ستاد سران قوا، شوراي پول و اعتبار،‌ تامين و مجلس فرستاده شد.
رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسي آيين نامه اجرايي قانون چک اظهار داشت: شناخت آثار و پيامدهاي توليد در اقتصاد کشور و همچنين نقش آن در ساير عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما بسيار مهم است.
وي توليد را شاخص و معيار اصلي پيشرفت در يک کشور دانست و تصريح کرد: توليد براي ما نيز به عنوان شاخص پيشرفت، ملاکي براي اندازه گيري سرعت، شتاب و ميزان پيشرفت محسوب مي شود، از اينرو با توجه به سال رونق توليد بايد محدوديت‌هاي توليد را شناسايي و در جهت رفع آن اقدام کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسي آيين نامه اجرايي قانون چک که از سوي بانک مرکزي تهيه شده است، گفت: بسياري از اين آيين‌نامه‌ها دست واحدهاي توليدي را مي‌بندد و لذا بايد بسياري از اين آيين‌نامه‌ها اصلاح يا حذف شود.
رحماني با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور گفت: هيچ واحد توليدي نبايد به دليل بدهي به بانک و يا چک برگشتي تعطيل شود، اگر بدهي آن حاد باشد بايد مديريت آن تغيير يابد نه اينکه تعطيل شود.
به گزارش تسنيم، وي در اين نشست از تمامي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌هاي خاص خواست که به کمک رونق توليد بيايند تا همزمان با رونق توليد صادرات افزايش و بيکاري در جامعه کم شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست خواهان اصلاح آيين نامه قانون چک در جهت حمايت از توليد شد.
-->
22 خرداد 1398 - 12:15:47 ب.ظ
AryaNews.com ©