نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
بدهي 58 هزار ميلياردي دولت به بانک‌هاي دولتي
بدهي 58 هزار ميلياردي دولت به بانک‌هاي دولتي
خبرگزاري آريا - طبق جزئيات بسته رونق توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي کل بدهي دولت به بانک‌ها،‌ پيمانکاران و بنگاه‌هاي توليدي 320هزار ميليارد تومان است.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اين گزارش آمده است:‌ بخش عمده اي از نظام تأمين مالي توليد با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومي دولت و تخصيص اعتبارات عمراني و تأمين مالي مطالبات پيمانکاران و اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني قابل پيگيري است. ليکن در شرايط کنوني با توجه به تشديد تحريم‌هاي نفتي و اثرات آن بر کاهش منابع ارزي دولت توأم با عدم امکان تحميل بار اضافي مالياتي بر بخش توليد، نظام تأمين مالي دولت و به تبع آن تأمين مالي توليد با محدوديت و تنگنا مواجه است.
محدوديت مربوط به تأمين مالي بودجه دولت با عنايت به سهم بالاي هزينه‌هاي اجتناب ناپذير دولت از بودجه عمومي، نظام تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني را با چالش مواجه خواهد نمود و افزايش بدهي دولت به پيمانکاران طرح‌هاي عمراني را به دنبال خواهد داشت.
همچنين حجم قابل توجه بدهي دولت به بانک‌ها، پيمانکاران و بنگاه‌هاي توليدي (بيش از 3200ميليارد ريال)، علاوه بر اثرگذاري منفي بر قدرت وام دهي بانک‌ها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالي طلبکاران شده است.
اين امر علاوه بر کاهش سرمايه در گردش و ناتواني در بازپرداخت وام‌هاي معوق شده توسط بخش‌هاي توليدي و عدم همکاري بانک‌ها با آن‌ها، مشکلات مختلفي را براي فعالان اقتصادي ايجاد نموده که نتيجه آن کاهش توليد و اشتغال بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است.
حجم قابل توجه بدهي دولت به نظام بانکي (به ويژه بدهي دولت به بانک‌هاي دولتي که بالغ بر 580هزار ميليارد ريال است) منجر به انجماد بخشي از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت اعطاي تسهيلات أنها به بخش‌هاي توليدي کشور شده است.
-->
22 خرداد 1398 - 11:56:17 ق.ظ
AryaNews.com ©