نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
وضع فوق العاده در تونس يک ماه ديگر تمديد شد
وضع فوق العاده در تونس يک ماه ديگر تمديد شد
خبرگزاري آريا - با دستور رييس جمهور تونس وضع فوق العاده در اين کشور يک ماه ديگر تمديد شد.
العالم - تونس
السبسي رييس جمهور تونس پس از آنکه معترضان يک دفتر دولتي را در ايالت قبلي در جنوب اين کشور آتش زدند، وضع فوق العاده را به مدت يک ماه ديگر تمديد کرد.
20 مهر 1396 - 07:33:02 ب.ظ
AryaNews.com ©